پودر کاکائو

edit1

کاکائو، به دانه های چرب تخمیر پودر کاکائوی طبیعی ، پودر قلیایی  شده و خشک شده درخت کاکائو اطلاق می شود. از این دانه ها برای تهیه ی شکلات استفاده می کنند. همچنین به پودر خشکی که با آسیاب نمودن و گرفتن چربی دانه کاکائو به دست می آید هم  پودرکاکائو می گویند. این گیاه از نظر خواص و خصوصیات، به قهوه شباهت دارد .